Hopp til innhold

Trykktest

Kontroll av nyanlegg eller brudd på vannledning?

Vi kontrollerer at rørene er tett!

Eller ring oss på vår døgnåpne vakttelefon

07365

HVORFOR TRYKKTESTE?

  • For å kontrollere om røret har eventuelle lekkasjer
  • Er viktig at dette blir gjort etter gjeldene prosedyrer, slik at ledningsinnehaver overtar et tett røranlegg

METODE

  • Når vi trykktester, settes et angitt trykk på ledningen for å dokumentere at rørene holder tett under et høyere trykk enn driftstrykket
  • Ved hjelp av vårt digitale måleutstyr loggføres trykkendringer etter ønskede intervaller
  • Resultatene sammenfattes i en grafisk rapport der også hele loggen legges ved. Dette gir ekstra sikkerhet både for kunden og ledningsinnehaveren. All dokumentasjon leveres både digitalt og i papirform
  • Vi utfører også tetthetsprøving av selvfalls ledninger og kummer. Her er prinsippene de samme som ved trykktesting