Hopp til innhold

Trykktest

Kontroll av nyanlegg eller brudd på vannledning?

Vi kontrollerer at rørene er tett!

Eller ring til oss på vår døgnåpne telefon

07365

Kundeservice, ring (gratis) 915 07365

HVORFOR TRYKKTESTE?

  • For å kontrollere om røret har eventuelle lekkasjer
  • Er viktig at dette blir gjort etter gjeldene prosedyrer, slik at ledningsinnehaver overtar et tett røranlegg

METODE

  • Når vi trykktester, settes et angitt trykk på ledningen for å dokumentere at rørene holder tett under et høyere trykk enn driftstrykket
  • Ved hjelp av vårt digitale måleutstyr loggføres trykkendringer etter ønskede intervaller
  • Resultatene sammenfattes i en grafisk rapport der også hele loggen legges ved. Dette gir ekstra sikkerhet både for kunden og ledningsinnehaveren. All dokumentasjon leveres både digitalt og i papirform
  • Vi utfører også tetthetsprøving av selvfalls ledninger og kummer. Her er prinsippene de samme som ved trykktesting