Hopp til innhold

Slamsuging

Er det oversvømmelse på parkeringsplassen, renner kummen over, eller er septiktanken full?

Eller ring til oss på vår døgnåpne telefon

07365

Kundeservice, ring (gratis) 915 07365

BRUKSOMRÅDER FOR UTSTYRET

Våre tjenester krever mye spesialutstyr for hvert tjenesteområde. Her under finner du hvilket utstyr som brukes for de forskjellige områdene.

INDUSTRI

 • Sandfangskummer
 • Pumpekummer
 • Slamavskillere /septiktanker
 • Fettutskillere
 • Oljeutskillere

Tørrsuging

 • Massefjerning/fylling fra/til grøfter 
 • Fjerne singel fra tak 
 • Fjerning av stubbloftsleire 
 • Fjerning av masser i kjellere

Restauranter/spisesteder

 • Der det lages mat og det er fare for matfett til det offentlige avløpet, er det krav om fettutskiller
 • Fettutskillere skal tømmes minimum 3 ganger pr. år
 • Temperatur skal måles minst en gang pr. år
 • Vitek tilbyr langsiktige avtaler som ivaretar myndighetskrav

Borettslag

 • For borettslag, industri og huseiere lager vi langsiktige avtaler der vi tar driftsansvar for alle overvannskummene over flere år
 • Vi sørger for å åpne sandfang - året rundt

Verksteder/bilvaskeplasser

Der hvor det er fare for at oljeholdig vann går til offentlig avløp, er det krav til oljeutskillere

 • Disse skal tømmes ved behov, minimum en gang/år
 • Det skal tas en prøve av utløpsvannet årlig for å bekrefte at utslippet av hydrokarboner ikke overstiger det som er gitt i tillatelsen
 • Vitek tilbyr langsiktige avtaler som ivaretar myndighetskrav

OLJETANKER

Fra 2020 er det ikke lenger tillatt å fyre med fossilt brensel.
Gamle oljetanker som ikke skal brukes, må fjernes.

OLJEBASER, SKIPSVERFT, SUPPLYSKIP

 • Mange års erfaring og kompetanse innen tankrengjøring 
 • Vi er en av de ledende aktørene innen dette feltet og har alle nødvendige godkjenninger som kreves for å utføre arbeidet 
 • Vi har motiverte medarbeidere som arbeider raskt og miljøriktig 
 • Alle arbeider blir utført etter prosedyrer som er forankret i vårt ISO-system 
 • Vi stiller på kort varsel for å planlegge metode og sikre at arbeidet blir ferdig til avtalt tid

Egenskaper og bruksområder for utstyret

Slamsugebiler

En vanlig slamsugebil er typisk en bil med en slamtank på 10-12 m3 og en spylepumpe med kapasitet på 50-60 liter/min. Normale bruksområder er tømming av sandfang, oljeutskillere, fettutskillere og andre masser som er innblandet vann. I ADR-utførelse benyttes disse bilene også til flytende farlig avfall

Supersugere

En supersuger er en vakuumlaster spesielt egnet for masseforflytning av tørre og våte masser. Supersugere brukes ofte på steder der man ikke kan komme til med graveutstyr, eksempelvis innendørs eller under bygninger. Supersugere brukes også mye til avdekking av nedgravde kabler og rør -  uten graving - for å minimere risikoen for å skade disse. Supersugere har stor vacumkapasitet, og kan derfor suge både tørre og tunge masser som grus, stein og leire. Bilen kan også blåse singel tilbake i grøft eller opp på tak med høyder inn til 70 m.

Kombi-biler

En kombibil er en bil med kapasiteter innen både våtsug og spyling. Normale bruksområder er tømming av sandfang, oljeutskillere, fettutskillere og andre masser med innblandet vann. Videre utføres oppspyling og rensk av stikkrenner og rørledninger med indre diameter på 30-2000 mm. Ulike pumper, dyser og vanntanker gir spesifikke kapasiteter og spesialfelt for den enkelte bil. Dette gjør at bilen kan brukes til fjellrens, spyling av vegbaner og større åpne plasser. De fleste kombibiler er bygget på store lastebilchassis, men vi har også små spesialbiler for adkomst på trange steder. Vi har også en større bil som gjenbruker spylevannet. Dette er økonomisk ved større dimensjoner og lange avstander fra vannfyllingsstasjoner.

Spesialiserte spylebiler

Spesialiserte spylebiler skiller seg fra kombibiler ved at de er oppsatt med pumper og dyser for spesialrengjøring innen industri og husholdninger, ofte med ekstra høye trykk og små rørdimensjoner. Disse bilene har små tanker og kan derfor ikke suge noe særlig vann eller andre masser. Bilene er spesielt egnet til spyling og rensing av rør.

Vår kvalitetspolitikk

Å utføre våre tjenester på en slik måte at kundens forventninger og krav blir innfridd på en best mulig måte.

Vår miljøpolitikk

Å planlegge, og utføre, våre arbeidsoppdrag på en slik måte at ressursbruken belaster miljøet minst mulig.