Hopp til innhold

Rørfornying - offentlig

Ønsker kommunen å spare penger?

Vi fornyer kommunale rørledninger uten graving!

Eller ring oss på vår døgnåpne telefon

07365

Kundeservice, ring (gratis) 915 07365

Rørfornying av offentlige rør

Vi har 35 års erfaring fra alle typer ledningsfornyelse.

 • Vi bruker den nyeste teknologien
 • Vi er kostnadseffektive, det betyr god økonomi for våre kunder
 • Minimal belastning for trafikanter og fotgjengere
 • Kvalitetssertifisering innen salg, produksjon, fabrikasjon samt prosjektledelse i henhold til EN ISO 9001
 • Vi tilbyr samarbeidsmodeller med forutsigbarhet
 • Vi kan levere gravefrie løsninger i alle diameter
 • Miljøvennlig
 • CO2 reduserende teknologi
 • Lavt energiforbruk
 • Kort installasjonstid
 • Vi er leverandøruavhengige

KORT PRESENTASJON AV VITEK

Vårt virksomhetsområde er alle tjenester som er relatert til rør og avløpssystemer, med spesialkompetanse innenfor rensing av rør og rørfornying.

Vi er også en etablert aktør innenfor områdene farlig avfall både på land og sjø samt tankrengjøring i alle former. Innenfor fagområdet har vi opparbeidet en solid kunnskap gjennom drift i flere tiår.

Rammeavtaler – et nært samarbeid

En rammeavtale er starten på et nært og tillitsfullt samarbeid med en god dialog, faste enhetspriser, avtalte spilleregler og en fast prosjektleder. Følgende elementer er viktige i en rammeavtale:

 • Prosjektteam med en fast prosjektleder
 • En prosjektorganisasjon med lokalkunnskap
 • Fokus på kvalitet, kvalitetssikring og arbeidsmiljø
 • Faste avtaler for å optimere planlegging og ressurser best mulig
 • Et nært samarbeid som gir kunden den økonomiske mest fordelaktige pris og mest fornyelse for pengene.

Forprosjekt

Vi utarbeider en tilstandsvurdering og en konkret prioriteringsliste i forhold til fornyelsesbehovet. Et eksempel på det kan være:

 1. Kritiske ledninger - skal fornyes straks
 2. Planlagt fornyelse - bør fornyes innen 2-5 år
 3. Ikke kritiske ledninger - bør inspiseres innen 5-10 år

 

Vi leverer en tilstandsvurdering, en konkret prioritering av alle ledninger i et område og et budsjett ut i fra enhetsprisene i rammeavtalen.

Ta kontakt med oss for nærmere opplysninger om rammeavtaler.