Hopp til innhold

Farlig avfall

Farlig avfall?

Vi har utstyret, sertifikatene og kompetansen!

Eller ring til oss på vår døgnåpne telefon

07365

Kundeservice, ring (gratis) 915 07365

Vitek Miljø AS

Vitek Miljø AS er et datterselskap til Vitek AS og tilbyr følgende

Tjenester:

 • Alle former for miljøriktig innhenting av avfall og farlig avfall
 • Tømming av sandfangkummer, pumpekummer, slamavskillere/septiktanker, fett- og oljeutskillere
 • Spyling/rengjøring av rør, 6 – 2000 mm
 • Masseforflytning av tørre og våte masser

Se under for beskrivelse av hver tjeneste

HVORFOR VELGE VITEK MILJØ

Vitek Miljø AS har opparbeidet en allsidig erfaring siden oppstarten i 1983. Denne erfaringen blir overført til alle våre operatører. Dette gir oss en enorm nytteverdi når vi er ute hos våre kunder på oppdrag, samtidig som det gir oss et godt grunnlag når vi skal kjøpe/designe nytt spesialutstyr.

Vi har døgnvakt for uforutsette hendelser.

TJENESTER

 • Innhenting farlig avfall, stykkgods 
 • Innhenting alle typer væsker som krever spesiell behandling 
 • Spillolje, skutebunnsvann osv. 
 • Tømming/kontroll av oljeutskillere 
 • Fjerning av oljetanker 
 • Tankrengjøring 
 • Konsulenttjenester 
 • Tankbåt 

Vi samarbeider nært med andre aktører, og stiller med godkjent utstyrt på kort varsel.

Store volumer

Vi håndterer og fjerner også større volumer med flytende avfall. Enten med våre sugebiler eller med båt. Vi skaffer midlertidig lagringskapasitet dersom det er nødvendig. Vitek Miljø AS kan være behjelpelig med utarbeidelse av arbeidspakker innen segmentet farlig avfall, da vi har lang erfaring fra riggmarkedet, supplyflåten og verkstedsindustrien

Myndighetskrav / farlig avfall

 • For bedrifter med farlig avfall settes det stadig nye krav vedrørende behandling og dokumentasjon. 
 • Vi utfører konsulentoppdrag og utarbeider rutiner i henhold til offentlige krav som blir tilpasset den enkelte bedrift. 
 • Vi kan også stå for opplæring og implementering av rutinene. 
 • Vi deklarerer avfall for de av våre kunder som ønsker det. 

Tjenestene er tilgjengelig med strategisk plasserte underleverandører langs hele norskekysten. Disse er selvfølgelig kvalitetssikret av oss.

Vår kvalitetspolitikk

Å utføre våre tjenester på en slik måte at kundens forventninger og krav blir innfridd på en best mulig måte.

Vår miljøpolitikk

Å planlegge, og utføre, våre arbeidsoppdrag på en slik måte at ressursbruken belaster miljøet minst mulig.