Hopp til innhold

Desinfisering og rensing

Vannbrudd eller nyanlegg?

Vitek har kompetanse og erfaring fra å sikre vannkvalitet ved reparasjon av vannledningsbrudd eller nyanlegg

Eller ring til oss på vår døgnåpne telefon

07365

Kundeservice, ring (gratis) 915 07365

Hvorfor desinfisere og rense vannledninger?

  • Sikre et bakteriefritt røranlegg
  • Rengjøre røret for å fjerne fremmedlegemer og humus

Metode

  • Vi desinfiserer alle typer vannledninger ved å pumpe inn en natriumhypoklorittblanding i rørsystemet
  • Denne metoden er i henhold til Norsk Standard. Rensing av vannledninger utføres i de aller fleste tilfeller med skumpigg
  • Røret blir etter en slik jobb alltid desinfisert, og vannprøve blir innlevert til analyse