Hopp til innhold

Slamsuging

Er det oversvømmelse på parkeringsplassen, renner kummen over, eller er septiktanken full?

Eller ring oss på vår døgnåpne vakttelefon

07365

Slamsuging

 • Sandfangskummer
 • Pumpekummer
 • Slamavskillere /septikktanker
 • Fettutskillere
 • Oljeutskillere

Tørrsuging

Vi kan erstatte tradisjonell graving av grøfter:

 • Singel i grøfter og på tak
 • Stubbloftsleire i hus
 • Masser i kjeller rom

Borettslag

 • For borettslag, industri og huseiere lager vi langsiktige avtaler der vi tar drifts ansvar for alle overvannskummene over flere år
 • Vi sørger for å åpne sandfang - året rundt

Restauranter/spisesteder.

 • Der det lages mat og det er fare for matfett til det offentlige avløpet, er det krav om fettutskiller
 • Fettutskillere skal tømmes minimum 3 ganger pr. år
 • Temperatur skal måles minst en gang pr. år
 • Det er krav om årsrapport som beskriver og dokumenterer at fettutskilleren fungerer som den skal
 • Vitek tilbyr langsiktige avtaler som ivaretar myndighetskrav

Verksteder/bilvaskeplasser.

 • Der hvor det er fare for at oljeholdig vann går til offentlig avløp, er det krav til oljeutskillere
 • Disse skal tømmes ved behov, minimum en gang/år
 • Det skal tas en prøve av utløpsvannet årlig for å bekrefte at utslippet av hydrokarboner ikke overstiger det som er gitt i tillatelsen
 • Det er krav om årsrapport som beskriver og dokumenterer at oljeutskilleren fungerer som den skal
 • Vitek tilbyr langsiktige avtaler som ivaretar myndighetskrav

Egenskaper og bruksområder for utstyret

Slamsugebiler

En vanlig slamsugebil er typisk en bil med en slamtank på 10-12 m3 og en spylepumpe med kapasitet på 50-60 liter/min. Normale bruksområder er tømming av sandfang, oljeutskillere, fettutskillere og andre masser som er innblandet vann. I ADR-utførelse benyttes disse bilene også til flytende farlig avfall

Supersugere

En supersuger er en vakuumlaster spesielt egnet for masseforflytning av tørre og våte masser. Supersugere brukes ofte på steder der man ikke kan komme til med graveutstyr, eksempelvis innendørs eller under bygninger. Supersugere brukes også mye til avdekking av nedgravde kabler og rør -  uten graving - for å minimere risikoen for å skade disse. Supersugere har stor vacumkapasitet, og kan derfor suge både tørre og tunge masser som grus, stein og leire. Bilen kan også blåse singel tilbake i grøft eller opp på tak med høyder inn til 70 m.

Kombi-biler

En kombibil er en bil med kapasiteter innen både våtsug og spyling. Normale bruksområder er tømming av sandfang, oljeutskillere, fettutskillere og andre masser med innblandet vann. Videre utføres oppspyling og rensk av stikkrenner og rørledninger med indre diameter på 30-2000 mm. Ulike pumper, dyser og vanntanker gir spesifikke kapasiteter og spesialfelt for den enkelte bil. Dette gjør at bilen kan brukes til fjellrens, spyling av vegbaner og større åpne plasser. De fleste kombibiler er bygget på store lastebilchassis, men vi har også små spesialbiler for adkomst på trange steder. Vi har også en større bil som gjenbruker spylevannet. Dette er økonomisk ved større dimensjoner og lange avstander fra vannfyllingsstasjoner.

Spesialiserte spylebiler

Spesialiserte spylebiler skiller seg fra kombibiler ved at de er oppsatt med pumper og dyser for spesialrengjøring innen industri og husholdninger, ofte med ekstra høye trykk og små rørdimensjoner. Disse bilene har små tanker og kan derfor ikke suge noe særlig vann eller andre masser. Bilene er spesielt egnet til spyling og rensing av rør.