Hopp til innhold

Lekkasjesøk

Når det er mistanke om vannlekkasje, er det behov for fagfolk for å lokalisere den.

Eller ring oss på vår døgnåpne vakttelefon

07365

Hva gjør vi?

 • Vi finner ut hvor lekkasjen er, med god nøyaktighet
 • Vi bruker det mest avanserte utstyret i markedet
 • Vi har godt kvalifisert personell som oppdateres med de siste kursene på markedet

Utstyr

 • AquaCorr er noe av det mest avanserte utstyret som finnes når det gjelde lekkasjesøk på alle typer vannrør 
 • Correlatoren bearbeider overførte lydsignaler og angir lekkasje punktet. I tillegg har vi andre metoder som gir oss den nødvendige fleksibilitet.
 • Frekvensresponden er helt nede i 1 Hz, noe som er særdeles fordelaktig ved søking på vanskelige materialer som f.eks. plastledninger. Vi søker på alle kjente typer av rør med dette utstyret. Alle analyser, data, forutsetninger og konklusjoner blir samlet til en skriftlig rapport som overleveres kunden.

Metode

 • To mikrofoner settes ned på røret, ventilen eller spindel i f.eks. to kummer
 • Mikrofonene tilkobles hver sin radiosender (rød og blå) som plasseres ved kumkanten
 • Lekkasjelyden som er i røret fanges opp av mikrofonene og overføres til radiosendere
 • Lyden forsterkes opp og overføres trådløst til correlatoren som kan være plassert i en bil
 • Correlatoren må ha følgende 3 informasjoner: Rørmateriale, rørdiameter og målt rørlengde
 • Correlatoren bearbeider de overførte lydsignalene og angir avstand fra begge mikrofonene til lekkasjestedet med 0,1 m nøyaktighet.