Hopp til innhold

Vitek på workshop om ledningsnett

Vidar Aase viser Viteks tjenester for ledningseiere

Av Vitek har deltatt på workshop om avløpsrenseanlegg og vannbehandlingsanlegg. 

18. – 19. april arrangerte DIHVA en workshop om ledningene og utstyret som trengs mellom vannbehandlingsanleggene og renseanleggene. Workshopen ble avholdt på Voss, og inneholdt gruppemøter mellom ledningseiere, entreprenører, produsenter og andre grupper. Det var også forelesninger av representanter fra Folkehelseinstituttet, Mattilsynet og Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen. "Dette er en god måte å treffes på. Det er en av de få arenaene der det gis tid til dypere samtaler om behov og muligheter samt diskusjoner om ledningsnettets tilstand og funksjon hos ledningseiere", sier Vidar Aase, som sammen med Harald Dahl og Val Sibbern var Viteks team på plass. "Vi er veldig fornøyde med dette arrangementet. Det er verdifull kunnskap for oss å få vite ledningseiernes behov og det er verdifullt for dem å vite hva vi kan tilby. Mitt inntrykk er at alle parter hadde stor nytte av dette arrangementet", sier Vidar.