Hopp til innhold

Trykktesting av sjøledning

Av BKK legger nye inntaksledninger i Byfjorden og Vitek tester kvaliteten

I forbindelse med inntak av vann til varmesystemer, har BKK lagt flere rørledninger i Byfjorden i Bergen den siste tiden. Rørledningene er laget av polyetylen, og det monteres betonglodd på dem for at de skal synke til bunns. Rørene sveises sammen på land og fløtes ut på sjøen. Deretter blir de loddbelastet.

For å sjekke at sveisingen er utført riktig, trykktester Vitek rørene for å påse at alle sveisene er tette.