Hopp til innhold

NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse

Vi hjelper deg med teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig

Eller ring oss på vår døgnåpne vakttelefon

55 50 79 50

Hvilken karakter får huset?

NS 3600 ble utgitt i mai 2013 og definerer krav til hva en teknisk tilstandsanalyse av bolig skal omfatte for at kjøper og selger skal ha et beslutningsgrunnlag i forbindelse med omsetning av bolig.

Tilstandsanalyser gjennomført i henhold til NS 3600 vil gjøre eierskifte vesentlig mer betryggende og sikkert for både kjøper og selger av bolig. Standarden synliggjør behov for eventuelle tiltak ved boligen av teknisk art og er mer presis og informativ enn dagens praksis har vært. En stor fordel med standarden er at den bygningssakkyndige har fått felles sjekkliste og klarere retningslinjer for undersøkelser og vurdering av tilstand.

Ved bruk av NS 3600 kommer også et helt nytt karaktersystem som forteller hvordan den tekniske tilstanden er i huset. Alt fra vedlikehold, fornyelse og endringer blir vurdert, og karakterskalaen går fra 0 til 3. 0 er feilfritt, mens 3 tilsier at det eksisterer alvorlige feil og mangler som må utbedres.

Dokumentasjon er meget viktig i analysen. Kan du ikke dokumentere arbeidet som har blitt gjort, får utførelsen automatisk karakteren 2 selv om alt er gjort etter lærerboken. Da er det viktig å bruke profesjonelle fagfolk som innehar nødvendige godkjenningspapirer.

Tilstandsrapport fra Vitek

Vi kan bidra med tilstandsvurdering av alle typer rør og oljetanker. Svært mange boligkjøpere setter for lite fokus på rørsystemene både innvendig og utvendig når de vurderer kjøp av bolig. Dermed oppstås det konflikter som kunne vært unngått dersom man hadde inspisert før handelen.