Hopp til innhold

Direktoratet for byggekvalitet (DiBK) reagerer på feilinformasjon

Seniorrådgiver Frode Grindahl i Direktoratet for byggkvalitet

Av Den siste tiden har det vært flere oppslag i fagpressen om at TEK 17 stiller svært strenge krav ved rørfornying og at det også inkluderer krav om tredjeparts kontroll for våtrom. At kravene er endret, stemmer derimot ikke.

Ny byggteknisk forskrift, TEK17, trådde i kraft 1. juli. Et mål var at forskriften skulle bidra til å redusere byggekostnadene, primært for boliger, gjennom fjerning og forenkling av krav.

Ingen endringer

Den siste tiden har det derimot vært flere oppslag i fagpressen om at TEK17 stiller svært strenge krav ved rørfornying og at det inkluderer også krav om tredjeparts kontroll for våtrom. At kravene strammes til stemmer derimot ikke:

– Når det gjelder rørfornying, så medfører TEK17 ingen bestemte endringer som gjør at det er strengere krav til dokumentasjon. Sånn sett er ikke endringer i TEK17 så relevante for rørfornying, sier seniorrådgiver Frode Grindahl i Direktoratet for byggkvalitet.

Produktene må være godkjente

Han avviser at det er kun selskaper som har produkter med Teknisk Godkjenning fra SINTEF Byggforsk som oppfyller kravene i TEK17 og dermed kan utføre arbeider med rørfornying inne i bygg.

– Hvem som helst kan kjøpe et produkt som har en teknisk godkjenning. Det er den tekniske godkjenningen som angir at byggevaren er vurdert, egnet og tilfredsstiller kravene i TEK 17 med de forutsetninger som er angitt i godkjenningen, sier Grindahl.

Flere enn SINTEF Byggforsk

Seniorrådgiveren i Dibk føyer til at ansvarlig prosjekterende og utførende selskap har et ansvar, for å passe på at arbeidet skjer i tråd med forskriften og at produktet brukes på en måte som gjør at det ferdige byggverket er i samsvar med TEK. Det betyr derimot ikke at selskapene må ha en Teknisk Godkjenning fra SINTEF Byggforsk.

– Det er produktene som må ha dokumenterte egenskaper, og SINTEF Byggforsk er bare en av flere aktører som kan utarbeide dokumentasjon. Teknisk godkjenning fra SINTEF er sidestilt med annen dokumentasjon.

– Uheldig

FORNØYD: Rørleggermester Anders Ramsøe er fornøyd med avklaringen fra Direktoratet.

Rørleggermester Anders Ramsøe i Vitek setter stor pris på at Direktoratet for Byggkvalitet klargjør at TEK 17 ikke stiller strengere krav til rørfornying.

– Det er uheldig hvis det skapes et inntrykk av enkelte store aktører i bransjen, at det er kun selskaper med godkjenning fra SINTEF Byggforsk som er godt nok for TEK 17. Det stemmer ikke.

Rivende utvikling

Ramsøes kollega, faglig leder og rørleggermester i Jan Erik Stephensen, viser til at det er mange nye produkter i markedet som er gode og som er godkjente, men ikke nødvendigvis av SINTEF.

– For ti år siden fantes det kun noen få leverandører på verdensbasis. I dag fyller rørfornyingsprodukter mange industrihaller på de største messene. De fleste produktene innen rørfornying kommer fra produsenter i Tyskland og USA, men også noen fra Norge, Sverige og Danmark. I disse landene finnes det forskjellige godkjenningsordninger, sier Stephensen.

Han synes det er uheldig hvis det skapes et inntrykk av at det kun er produkter godkjent av SINTEF som holder mål i Norge.

– Vår bransje er i rivende utvikling og det skal komme oss og våre kunder til gode. Det er som i de fleste andre bransjer: Produkter som var de beste for fem år siden, er antageligvis ikke det i dag.